โรงพยาบาลอุดรธานียินดีต้อนรับ

โปแกรม

ซื้อยาร่วมเขต


โปรแกรมเมอร์ นาย ธนพล ธนอำพนสกุล (เบิ้ล) เบอร์โทร 042245555 ต่อ 1125
Line ID: bletanapon

#### หากไม่ทราบ User Name ####
กรุณาดาวน์โหลด ไฟล์รหัสเข้าใช้งาน ด้านล่างนี้
>>รหัสเข้าใช้งาน<<

***** หากโปรแกรมของท่านยังเป็น IE รุ่นเก่า *****
กรุณาดาวน์โหลด Chrome
>> บราวเซอร์ Chrome <<

Log in
(*** User และ Password ใช้ตัวเดียวกับโปรแกรมของโรงพยาบาลสกลฯ โดย User ตัวแรกจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Udon)